Română (România)English (United Kingdom)

Fundatii Comunitare

 

Pentru a obţine un impact pozitiv în comunităţile în care activează, principalul mod în care fundaţiile comunitare acţionează este crearea şi administrarea transparentă a unor fonduri cu destinaţie definită.

Aceste fonduri sunt de mai multe tipuri, în funcţie de modul de constituire, destinaţia acoperirea geografică şi durata lor.

Destinația fondurilor

Fonduri tematice care susţin dezvoltarea unui anumit domeniu sau stimulează o anumită abordare a problemelor. Astfel de fonduri tematice au stimulat în toate comunităţile acoperite dezvoltarea iniţiativelor tinerilor prin fondul YouthBank, înverzirea grădiniţelor la Cluj, iniţiative de voluntariat pentru renovarea unor spaţii de joacă şi a altor spaţii publice de cartier în cadrul programului 'Clacă pentru comunitate' din Odorheiu Secuiesc şi au propus o abordare inovativă a spaţiilor publice la Iaşi prin fondul de revitalizare urbană.

Fonduri deschise, pentru iniţiative comunitare diverse oferă oportunitatea donatorilor sau persoanelor implicate în atragerea de fonduri să selecteze proiectele sau domeniile susţinute. Astfel de fonduri au fost create prin evenimentele sportive de tip 'înoată, aleargă sau pedalează pentru comunitate' laCluj şi în Bacău, Bucureşti, Covasna, Iaşi, Mureş, Odorheiu Secuiesc, Oradea şi Sibiu.

În cazul fondurilor tematice şi al celor deschise contribuţiile provin de la un număr relativ mare de donatori diverşi.

Constituirea fondurilor și relația cu donatorii

Fondurile pot proveni de la un donator individual, de la o companie sau de la un grup definit de donatori, destinaţia acestora fiind clarificată de cătrefundaţia comunitară pornind de la ariile tematice şi modul de luare a deciziilor agreat cu donatorii sau cu grupuri de donatori.

Astfel, putem face distincţia între mai multe tipuri de fonduri, deja prezente în România:

Fonduri susţinute de firme: astfel de fonduri sunt constituite de multe ori cu numele firmei şi uneori definesc şi aria de susţinere, exemple în acest sens fiind Fondul Electrogup la Cluj (Collegium Excelenţă în educaţie) sau Fondul Mega Image pentru comunitate la Bucureşti.

Fondul unei familii sau a unui donator individual: un exemplu este dat la Bucureşti de către fondul familiei Auerbach care susţine activităţi pentru persoane vârstnice.

Fondul angajaţilor/locuitorilor/clienţilor/donatorilor individuali dintr-o anumită companie/instituţie/zona. În prezent, programul 'Clacă pentru comunitate' din Odorheiu Secuiesc este susţinut inclusiv prin contribuţii lunare ale angajaţilor de la mai multe firme locale. Un fond în aceeaşicomunitate este constituit pe baza unui program de loialitate, prin care firmele oferă reduceri clienţilor, dar şi o donaţie în fond, la fiecare utilizare de către clienţi a cardului comunitar.

Zona geografică

Fonduri regionale: anumtie fonduri îşi propun să susţină o anumită zona sau comunitate din aria mai largă acoperită de către fundaţia comunitară. Douăexemple în acest sens sunt fondul Reghin, constituit pe baza iniţiativei locale în cadrul Fundaţiei Comunitare Mureş şi fondul Cristuru Secuiesc, constituit de către lideri din comunitate în cadrul Fundaţiei Comunitare Odorheiu Secuiesc.

Durata fondurilor

Putem face distincţia între fonduri cu caracter permanent (în engleză 'endowed funds') şi fonduri cu durata determinată (în engleză 'flow-through funds').

Fondurile cu durata determinată mobilizează resursele de la un donator sau mai mulţi printr-un anumit mecanism şi le redistribuie în comunitate într-operioada relativ scurtă de timp.

Dacă privim însă dincolo de nevoile prezente ale comunităţii, fundaţiile comunitare reprezintă un vehicul prin care cei care au resurse disponibile potinfluenţă pozitiv rezolvarea nevoilor viitoare prin contribuţia la fonduri cu caracter permanent.

Fondurile cu caracter permanent sunt păstrate în banca sau investite, fiind utilizate doar dobânzile sau dividendele pe care aceste fonduri le generează. Astfel fondul nu se ‘consumă’ fiind capabil să genereze un flux relativ stabil de resurse în comunitate.

Utilizarea fondurilor cu caracter permanent limitează fluctuaţiile de finanţare de la un an la altul şi oferă donatorilor posibilitatea ca resursele lor să continue să producă rezultate pentru comunitate pe o perioada nedeterminată.

În prezent, fundaţiile comunitare din România nu au încă fonduri de finanţare bazate pe acest mecanism.

Implicarea comunităţii în decizii

Pentru a menţine încrederea publică, fundaţiile investesc în a comunica cât mai explicit scopurile şi obiectivele fondurilor create, a sumelor de baniatrase, a modului în care acestea au fost distribuite, cât şi a procedurilor de luare a deciziei.

Fundaţiile comunitare din România implică atât experţi, câţi şi reprezentanţi ai donatorilor sau ai comunităţii în diverse comitete care recomandă deciziile de finanţare sau oferă oportunitatea donatorilor care au participat la constituirea fondului să aleagă proiectul pe care doresc să-l susţină.

De exemplu, deciziile de finanţare din fondul YouthBank sunt recomandate de către tinerii care participa la constituirea şi promovarea fondului. Campania 'Tu decizi' din Odorheiu Secuiesc oferă oportunitatea celor care contribuie la constituirea fondului prin cardul comunitar să aleagă proiectul pe care doresc să-l susţină dintr-o lista de proiecte preselectate. Evenimentele de tip 'înoată, aleargă sau pedalează pentru comunitate' oferă posibilitatea participanților să selecteze proiectul pe care doresc să-l susțină și în unele cazuri posibilitatea de a propune proiecte. 

Sigle site