Română (România)English (United Kingdom)

Fundatii Comunitare

Fundațiile comunitare aduc valoare locuitorilor, organizaților nonprofit și firmelor, oferind un cadru pentru ca aceștia să contribuie cu impact sporit la dezvoltarea comunității. Diverse grupuri din comunitate sunt susținute de către fundațiile comunitare, după cum este ilustrat mai jos.


Membrii comunității:

 • Pot să ia inițiativa în domenii cheie, propunând fundației comunitare proiecte și soluții la probleme locale, aducând astfel o contribuție durabilă și eficientă la binele comunității.

 • Donează exact pentru domeniul unde văd că există o nevoie și pot urmări cu ajutorul fundației rezultatele donaților în comunitate.

 • Fundația comunitară adună donaţiile de la mai multe persoane, oferind cadrul prin care şi donaţiile mici şi medii au rezultate durabile în comunitate.

 • Fundaţia comunitară poate pune în legătură oameni interesaţi de aceeaşi problemă, stimulând noi inițiative și parteneriate pentru rezolvarea acesteia.


Organizaţiile nonprofit:

 • Pot primi sprijin financiar pentru proiecte viabile propuse fundației în ariile susținute de aceasta.

 • Interacționează cu persoane care cunosc domeniul non-profit şi apreciază rezultatele organizaţiei.

 • Proiectele organizaţiei susținute de către fundație sunt promovate în comunitate.


Firmele din comunitate:

 • Pot crea un fond numit al firmei sau pot contribui financiar prin sponsorizări la fondurile, evenimentele și proiectele fundației. Sponsorizările acordate sunt deductibile din impozitul pe profit, în limitele impuse de lege (0.3% din cifra anuală de afaceri şi 20% din impozitul pe profit datorat). Astfel, resursele companiei susțin comunitatea în care aceasta își desfășoară activitatea.

 • Primesc sprijinul fundaţiei comunitare în a alege domeniul în care donaţia are cel mai mare impact, beneficiind astfel de expertiză în domeniul implicării sociale.

 • Pot obţine rezultatele pe care şi le doresc în comunitate, fără a investi în acest sens resurse suplimentare. Firmele beneficiază de experienţa fundaţiei comunitare în a gestiona un program de finanţare şi nu mai este nevoie să îşi instruiască angajaţi în acest sens, nici să angajeze noi persoane sau să consume timp pentru a gestiona activităţile de sponsorizare.

 • Valoarea rezultată este mai mare decât banii investiţi pentru că se adaugă munca voluntară a celor implicaţi, parteneriatele pe care fundaţia le încheie cu mass media şi alte instituţii locale.

 • Se poziţionează ca lideri, având o viziune de dezvoltare locală către care pot mobiliza sprijin suplimentar în comunitate de la locuitori, parteneri nonprofit, angajați și parteneri de afaceri.  


Sigle site